Psychologische behandeling (therapie)

Psychologische behandeling bij Psychologenpraktijk Waalre verloopt volgens een plan, dat in de tweede sessie in overleg met de cliënt(en) wordt opgesteld. Naast gesprekken kunnen telefonische consulten of e-health worden ingepland. De ernst van de klachten wordt bij het begin en eind (en eventueel ook tussentijds) gemeten om na te gaan of de therapie effect heeft.

De behandeling voor volwassenen is in de regel kortdurend (5-10 gesprekken) en gericht op het verminderen van de klachten en het oplossen van de problemen. Bij kinderen en jeugdigen kan zo nodig ook langduriger behandeling geboden worden.

Afhankelijk van de problemen bied ik verschillende vormen van therapie, die allemaal in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn gebleken. Alle therapievormen vragen om actieve deelname van de cliënten, wat betekent dat er ook thuis geoefend dient te worden aan de hand van opdrachten. Inzet en medewerking van zowel ouder(s) als kind zijn dan ook van wezenlijk belang voor een succesvolle therapie.