Tarieven Kinderen

Bij verwijzing door een arts wordt psychologische zorg voor kinderen vergoed door de gemeente. Dat geldt ook bij verwijzing door een gemeentefunctionaris. Psychologenpraktijk Waalre heeft contracten met alle gemeenten in Zuid-Oost Brabant. Er wordt rechtsreeks verrekend; als ouder hoeft u niets te doen. Wilt u niet dat de gemeente op de hoogte is? Of wilt u zorg waarvoor geen indicatie is gegeven door de arts of gemeentefunctionaris? Dan kunt u natuurlijk zelf betalen. Voor tarieven zie onder 'Zelfbetalers'.

Tarieven Volwassenen

Verwijzing door de POH ('Zorgstraat')

Als uw huisarts is aangesloten bij POZOB kan het zijn dat u eerst verwezen wordt naar de Praktijkondersteuner GGZ. Deze POH-GGZ is opgeleid om te zorgen dat patiënten met psychische klachten de juiste hulp krijgen. Als u via deze POH-GGZ wordt verwezen, vindt de psychologische zorg van Psychologenpraktijk Waalre in principe plaats in de 'Zorgstraat'. Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen risico.

Verwijzing rechtstreeks door de huisarts

Als u rechtstreeks door uw huisarts bent verwezen wordt de zorg als basisGGZ vergoed door de zorgverzekeraar. Wij sturen de factuur (zie de tarieven hieronder bij 'zelfbetalers') naar de cliënt. Die betaalt u zelf en kunt u vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. Psychologenpraktijk Waalre heeft geen contracten meer met de zorgverzekeraars. Als uw polis geen vrije artskeuze geeft, betekent dat dat u niet alles vergoed krijgt. Ook geldt het eigen risico. Vraag vooraf bij uw verzekeraar hoe het precies zit, om niet voor verrassingen te komen staan.

Tarieven Zelfbetalers

Basis GGZ

Voor cliŽnten met wiens verzekeraar ik geen contract heb gelden de volgende wettelijke tarieven:

BasisGGZ kort  (90-294 minuten) € 507,62
BasisGGZ Middel (294-495 minuten) € 864,92
BasisGGZ Intensief (495-750 minuten) € 1356,25
Transitietarief (enkel intake) € 188,53
Onverzekerd Product (OVP) bij aanvullende verzekering € 105,25

Niet-vergoede zorg

Sommige onderzoeken en behandelingen vallen niet onder de basisGGZ. Zij worden niet betaald door de gemeente (kinderen) of zorgverzekeraar (volwassenen). Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Sessie psychologie (45 minuten) € 95
Psychologisch onderzoek € 550
Psychologisch onderzoek (uitgebreid) € 1100

Overig

Coaching (60 min) € 120 excl. BTW
Supervisie (45 min) € 95
Scholing en training Op aanvraag
Algemeen uurtarief € 100