Huisartsen en POH

Huisartsen kunnen een patiënt zowel rechtstreeks (via een verwijsbrief of zorgmail) als via de POH verwijzen. Om te zorgen voor de juiste aanmeldingsgegevens moet de patiënt zichzelf nog wel aanmelden via de website.

Bij rechtstreekse verwijzing en bij jeugdigen tot 18 jaar sturen wij via zorgmail een brief bij intake en bij ontslag, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

Bij verwijzing door de POH-GGZ of POH-jeugd verloopt de correspondentie via Care2U. Voor huisartsen is het van belang te weten dat ik geen contracten heb met de zorgverzekeraars, maar wel met POZOB. Dit betekent dat rechtstreekse verwijzing voor de patiënt behoorlijk wat kosten met zich meebrengt.

Consultatief overleg (telefonisch of per mail) over een cliënt of systeem is uiteraard altijd mogelijk. Wij zijn in de lunchpauze het gemakkelijkst te bereiken.