Jeugdartsen en specialisten

Huisartsen kunnen een patiënt via een verwijsbrief of zorgmail verwijzen. Om te zorgen voor de juiste aanmeldingsgegevens moet de patiënt zichzelf nog wel aanmelden via de website.

Bij rechtstreekse verwijzing en bij jeugdigen tot 18 jaar sturen wij via zorgmail (of op papier indien u geen zorgmail heeft) een brief bij intake en bij ontslag, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.