Scholen

Scholen kunnen zelf een leerling verwijzen voor psychologisch onderzoek of behandeling, als zij of ouders zelf de kosten willen betalen. Voor vergoede zorg is een verwijzing van een arts of de gemeente noodzakelijk.

Omdat school vaak een belangrijke rol speelt in de problemen én de oplossingen bij psychische klachten van kinderen wordt de leerkracht en/of intern begeleider vaak betrokken. Uiteraard volgen wij ook hier de regels omtrent privacy en medisch geheim.