Jongeren (vanaf 12 jaar)

Iedereen heeft weleens een periode dat het niet zo lekker gaat. Je hebt dan bijvoorbeeld last van somberheid, stress, slaapproblemen, prikkelbaarheid of problemen met je ouder(s) of met school. Wanneer het jou en/of je ouders niet lukt om deze problemen zelf op te lossen, kan een psycholoog soms helpen. In gesprekken kan ik je helpen met het vaststellen, begrijpen en oplossen van de problemen. Omdat je ouder(s) vaak een onderdeel zijn van het probleem en/of de oplossing, worden die er meestal bij betrokken. Tot 16 jaar is dat verplicht, vanaf 16 jaar mag je hierover zelf beslissen.

Een psycholoog heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat ik, zolang jij jezelf en anderen niet in gevaar brengt, niet zonder jouw toestemming met anderen zal praten over wat jij me vertelt.